1. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea integrităţii în cadrul Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale oraşului Cahul

2. Cu privire la aprobarea listei operatorilor de transport şi a Programului de transport local

3. Cu privire la organizarea licitaţiei publice pentru darea în locaţiune a bazinelor de înot şi încăperilor auxiliare necesare pentru desfăşurarea activităţii

4. Cu privire la conferirea numelui „Nicolae Botgros” Palatului Culturii din orașul Cahul

5. Cu privire la aprobarea Planul de acţiuni privind sporirea transparenţei şi asigurarea accesului la informaţie în Autorităţile Administraţiei Publice Locale ale orașului Cahul

6. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul

7. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru anul 2016

8. Cu privire efectuarea cheltuielilor publice

9. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzare-cumpărare a terenului din intravilanul localităţii

10. Cu privire la amenajarea Parcului Veteranilor din or.Cahul

11. Cu privire la transmiterea în folosinţa Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul a unui teren pentru amenajarea pieţei de comercializare a legumelor şi fructelor

12. Cu privire la selectarea terenurilor pentru amenajarea parcărilor auto