Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” implementat de PNUD susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Cahul și Ungheni și localitățile învecinate. De altfel, inițiativa EU4Cahul, în perioada 2019-2025 implică municipiul Cahul și localitățile sale învecinate din raion prin obiectivele programului:

  • Consolidarea transparenței și responsabilității autorităților publice locale, precum și a participării cetățenilor în procesele de guvernare locală în regiunile-cheie;
  • Facilitarea accesului cetățenilor din regiunile-cheie la servicii publice și utilități de o calitate și performanță sporită;
  • Crearea locurilor de muncă în regiunile-cheie și sporirea competitivității teritoriale pentru atragerea investițiilor și antreprenoriat;

Prin urmare, regiunea-cheie Cahul susținută de UE beneficiază de asistență considerabilă pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor săi, la un nivel cât mai aproape de standardele UE. „Regiunile-cheie UE” reprezintă o inițiativă-pilot care are ca scop accelerarea schimbărilor sistemice prin sinergia inițiativelor anterioare, actuale și viitoare finanțate de UE, precum și a altor proiecte desfășurate de donatori, parteneri de dezvoltare și instituțiile publice. EU4Cahul asigură și dezvoltarea incluzivă în conformitate cu obiectivele și aspirațiile reînnoite ale Strategiei Uniunii Europene pentru tineret în perioada 2019-2027. Acestea urmăresc implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor. În următorii 5 ani, această inițiativă a UE va susține mai multe inițiative privind serviciile sociale, precum cele de educație și protecție pentru adolescenți și copii, inclusiv serviciile de îngrijire a copiilor. La fel, vor fi îmbunătățite politicile în favoarea copiilor și tinerilor, iar instrumentele inovatoare vor fi implementate în vederea asigurării abilitării, implicării și participării tinerilor.