Anunț

 Primăria orașului Cahul iniţiază, începînd cu data de 09.03.2016, procesul de consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la organizarea licitaţiei publice pentru darea în locaţiune a bazinelor de înot şi încăperilor auxiliare necesare pentru desfăşurarea activităţii”

Scopul proiectului este asigurarea transparenței în organizarea licitației publice pentru darea în locațiune a bazinelor de înot și încăperilor auxiliare necesare pentru desfășurarea activității.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea R.Moldova nr.435-XVI din  28.12.2006 ,,Privind descentralizarea administrativă”; Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administraţia publică locală”; Codul Civil al R.Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002.

Recomandările şi propunerile pe marginea proiectului deciziei Consiliului orășenesc Cahul „Cu privire la organizarea licitaţiei publice pentru darea în locaţiune a bazinelor de înot şi încăperilor auxiliare necesare pentru desfăşurarea activităţii”, care va fi supus procesului de consultare  publică, pot fi expediate pînă pe data de 24 Martie 2016.

la adresa dra Roșanu Elena, specialist comunicare și relații cu publicul al Primăriei orașului Cahul          

pe adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

la numărul de telefon: 0299 2 15 41 

sau pe adresa: or. Cahul, Piața Independenței, 6      

Proiectul deciziei „Cu privire la organizarea licitaţiei publice pentru darea în locaţiune a bazinelor de înot şi încăperilor auxiliare necesare pentru desfăşurarea activităţii” este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei orașului Cahul www.primariacahul.md sau la sediul Primăriei orașului Cahul, situat pe adresa Piața Independenței, 6 -  bir.306.