Anunț

Primăria orașului Cahul iniţiază, începînd cu data de 09.03.2016, procesul de consultare publică a proiectului de decizie cu privire la  „Aprobarea Planul de acţiuni privind sporirea transparenţei şi asigurarea accesului la informaţie în Autorităţile Administraţiei Publice Locale ale orașului Cahul”.

Scopul proiectului este sporirea transparenței și asigurarea accesului la informație în cadrul Autorităților Administrației Publice Locale ale orașului Cahul.    

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea R.Moldova nr.435-XVI din  28.12.2006 ,,Privind descentralizarea administrativă”; Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administraţia publică locală”; Legea R.Moldova nr.239-XVI din 13.02.2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”; Legea R.Moldova nr.982-XVI din11.05.2000 „Privind accesul la informaţie” .

Recomandările şi propunerile pe marginea proiectului deciziei Consiliului orășenesc Cahul cu privire la aprobarea Planul de acţiuni privind sporirea transparenţei şi asigurarea accesului la informaţie în Autorităţile Administraţiei Publice Locale ale orașului Cahul care va fi supus procesului de consultare  publică pot fi expediate pînă pe data de 24 Martie 2016.

la adresa dra Roșanu Elena, specialist comunicare și relații cu publicul al Primăriei orașului Cahul          

pe adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

la numărul de telefon: 0299 2 15 41 

sau pe adresa: or. Cahul, Piața Independenței, 6      

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Planul de acţiuni privind sporirea transparenţei şi asigurarea accesului la informaţie în Autorităţile Administraţiei Publice Locale ale orașului Cahul” este disponibil pe pagina web oficială www.primariacahul.md sau la sediul Primăriei orașului Cahul, situat pe adresa: Piața Independenței, 6 - bir.306.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Planul de acţiuni privind sporirea transparenţei şi asigurarea accesului la informaţie în Autorităţile Administraţiei Publice Locale ale orașului Cahul” a fost elaborat prin procesul participativ în cadrul proiectului "Impreună cu cetățenii pentru o mai bună guvernare a orașului Cahul"