Anunț

Primăria orașului Cahul iniţiază, începînd cu data de 09.03.2016, procesul de consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea integrităţii în cadrul Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale oraşului Cahul”

Scopul proiectului este asigurarea integrității în cadrul Autorităților Administrației Publice Locale ale orașului Cahul.          

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea R.Moldova nr.435-XVI din  28.12.2006 ,,Privind descentralizarea administrativă”; Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administraţia publică locală”; Legea R.Moldova nr.325 din 23.12.2013 ,,Privind testarea integrităţii profesionale prin asistenţa proiectului”; Legea R.Moldova nr.25 din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită a funcţionarului public”

Recomandările şi propunerile pe marginea proiectului deciziei Consiliului orășenesc Cahul cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea integrităţii în cadrul Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale oraşului Cahul care va fi supus procesului de consultare  publică pot fi expediate pînă pe data de 24 Martie 2016.

la adresa dra Roșanu Elena, specialist comunicare și relații cu publicul al Primăriei orașului Cahul          

pe adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

la numărul de telefon: 0299 2 15 41 

sau pe adresa: or. Cahul, Piața Independenței, 6      

Proiectul deciziei „Despre aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea integrităţii în cadrul Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale oraşului Cahul” este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei orașului Cahul www.primariacahul.md sau la sediul Primăriei orașului Cahul, situat pe adresa Piața Independenței, 6 -  bir.306.

Proiectul deciziei „Despre aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea integrităţii în cadrul Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale oraşului Cahul” a fost elaborat prin procesul participativ în cadrul proiectului "Impreună cu cetățenii pentru o mai bună guvernare a orașului Cahul"