În scopul creşterii nivelului de cultură sanitară, estetizarea mediului urban, stabilirea principiilor de amenajare, asigurarea curăţeniei, disciplinei şi ordinii publice în mun.Cahul şi s.Cotihana, a fost adoptată decizia Consiliului municipal Cahul nr.6/25(20/25)-XXV din 28.07.2017 privind aprobarea regulilor de asigurare a curăţeniei/salubrizării în municipiul Cahul.

Decizia Consiliului municipal Cahul nr.6/25(20/25)-XXV din 28.07.2017

Regulile de asigurare a curăţeniei/salubrizării în municipiul Cahul