Ministerul Finantelor

     Primăria orașului Cahul atenționează despre modificările operate în Codul Fiscal  prin Legea nr.71 din 12.04.2015, prin care începînd cu 01.05.2015 a fost extinsă baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare. Pentru informații suplimentare accesati Scrisoarea recomandată de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

     Pentru perfectarea și eliberarea autorizației de construire și amplasare a firmelor (inscripții și imagini exterioare) vă adresați în incinta primăriei or. Cahul, str. Independenței, 6, birou 310.

     Actele necesare:

     1. Cerere privind eliberarea autorizației; accesați modelul

     2. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

     3. Certificat de înregistrare (înregistrat la camera înregistrării de stat);

     4. Fotografie cu indicarea suprafețelor m.p.