1. Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator cu statut special/militar ale instituţiilor de forţă, precum şi cele individuale se efectuează de către instituţiile de forţă pentru toate persoanele asigurate, în modul şi termenele prevăzute de legislaţie.
  2. Indicatorii declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale, forma BASS includ datele aferente persoanelor angajate cu statut special/militar ale instituţiilor de forţă, şi vor coincide cu indicatorii declaraţiilor persoanelor asigurate REV 5 (în continuare declaraţia REV 5).
  3. Declaraţiile REV 5 se completează în conformitate cu reglementările stabilite de CNAS şi se prezintă utilizînd metoda automatizată de raportare electronică în termenele şi condiţiile stabilite în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală.
  4. Ţinînd cont de existenţa momentelor specifice în procesul de salarizare a angajaţilor cu statut special/militar ale instituţiilor de forţă şi pentru asigurarea evidenţei corecte a contribuţiilor de asigurări sociale, Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate a fost completat cu categorii noi, care vor fi utilizate la completarea declaraţiilor REV 5, după cum urmează.  Download document integral