bcr

Programul de burse „Cel mai bun elev” şi „Cel mai bun student”

al municipiului Cahul, a II-a ediție (2018).

Primăria municipiului Cahul în parteneriat cu S.A. Banca Comercială Română Chișinău, anunță lansarea celei de-a doua ediții o concursului „Cel mai bun elev” şi „Cel mai bun student”.  Cele două burse de excelență în mărime a câte 12 000 lei fiecare, vor fi acordate celui mai bun elev și celui mai bun student din municipiul Cahul, care:

 - a participat la conferințe și activități științifice;

 - a ocupat locuri premiante la olimpiade (municipale, raionale, naţionale, internaţionale);

 - are o bună reușită academică (inclusiv cunoaşterea limbilor străine);

 - a desfășurat o intensă activitate extracurriculară și a fost implicat activ în viața comunității (voluntariat, proiecte, etc.).

Pentru participarea în cadrul concursului sunt eligibili:

 a) Pentru bursa „Cel mai bun elev”

Elevii claselor a XII-a (liceu) anul III (colegii) de la instituţiile de învăţământ din municipiul Cahul, care au împlinit vârsta de 18 ani și au medie anuală pe ultimii trei ani, mai mare de 9.00 (nouă).

 b) Pentru bursa „Cel mai bun student”

Studenții  anilor  III și IV, de la instituţiile de învăţământ superior din municipiul Cahul, ciclu licență (frecvenţă la zi) cu media anuală pe ultimii trei ani, mai mare de 9.00 (nouă).

Regulamentul concursului privind acordarea burselor de excelenţă „Cel mai bun elev” şi „Cel mai bun student”, poate fi accesat la linkul 

Rezultatele finale ale concursului din două etape (dosar și interviu) vor fi publicate pe pagina web a Primăriei Municipiului Cahul (www.primariacahul.md) până la data de 1 iunie 2018. Bursele vor fi acordate beneficiarilor, în cadrul unui eveniment public organizat în acest scop.

Dosarele pot fi depuse în perioada 01.05.2018 - 25.05.2018, la Primăria Municipiului Cahul (Piața Independenței 6, bir. 305). Informații la tel.: 0299 2 19 49; 2 29 21.