bcr

REGULAMENTUL concursului privind acordarea burselor de excelenţă

„Cel mai bun elev” şi „Cel mai bun student”,

Ediţia a II-a (2018)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL în parteneriat cu S.A. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ Chișinău, lansează concursul pentru două burse de excelență în mărime de 12 000 lei fiecare, care vor fi acordate celui mai bun elev și celui mai bun student din municipiul Cahul.  Evaluarea dosarelor, cît şi interviul, va fi efectuată de o Comisie formată din experţi şi  personalităţi din domeniul educaţiei, precum și ai Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. Concursul se va desfășura în II etape:

I etapă – Evaluarea dosarelor;

II etapă –  Persoanele selectate după prima etapă în funcţie de punctajul acumulat, vor fi invitate la interviu.  

Sunt eligibili pentru participare:

Pentru Bursa „Cel mai bun elev

  • Elevii claselor a XII-a (liceu) anul III (colegii) de la instituţiile de învăţămînt din municipiul Cahul, care au împlinit vîrsta de 18 ani și au medie anuală pe ultimii trei ani,  mai mare de 9.00(nouă).

Pentru Bursa „Cel mai bun student

  • Studenții  anilor  III și IV,  de la instituţiile de învăţămînt superior din municipiul Cahul, ciclu licență (frecvenţă la zi) cu media anuală pe ultimii trei ani, mai mare de 9.00(nouă).

 Criteriile de bază pentru acordarea burselor de excelenţă:

Reușita academică (inclusiv cunoaşterea limbilor străine)

- Locuri premiante la olimpiade (municipale, raionale, naţionale, internaţionale)

- Activitatea extracurriculară, implicarea în viața comunității (voluntariat, proiecte, etc)

- Participarea la conferințe și activități științifice, activitate publicistică.

Lista documentelor care să fie incluse în dosarul de aplicare (într un plic A4):

1. Copia buletinului de identitate

2. Curriculum Vitae (format Europass)

3.  Situaţia şcolară/academică pe trei ani, confirmate cu semnătura și ștampila instituției

4. Copiile documentelor (certificate, diplome, publicaţii) care demonstrează activitatea  extracuriculară, ştiinţifică etc.

5. Alte documente relevante (dacă este cazul).

 Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate pe pagina web a Primăriei municipiului Cahul (www.primariacahul.md) pînă la data de 1 iunie 2018. Bursele vor fi acordate beneficiarilor, în cadrul unui eveniment public organizat în acest scop.

Dosarele pot fi depuse în perioada 01.05.2018- 25.05.2018, la Primăria municipiului Cahul (Piața Independenței 6, bir. 305). Informații la tel.: 0299 2 19 49; 2 29 21.