În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul  nr.119 din 05.03.2020 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului municipal Cahul nr.2(4) la data de 12.03.2020, ora 10.00, în incinta Primăriei municipiului Cahul, sala de şedinţe,  etajul IV.

Nicolae DANDIŞ, primarul municipiului Cahul.