În atenția operatorilor economici! 21037377
Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea Lucrărilor de pavare.
Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21037377 pînă la data de 06.04.2021 ora 11.00
Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md