Proiectul „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, este implementat ca sprijin pentru angajamentele Guvernului Republicii Moldova de îmbunătățire a eficacității măsurilor statului și ale societății civile în combaterea și prevenirea corupției în Republica Moldova de  către GIZ – UE.

Obiectivul proiectului este prevenirea și combaterea corupției precum și dezvoltarea unei politici de zero toleranță împotriva corupției în rândul cetățenilor.

Astfel, pe 3 decembrie 2021 a avut loc semnarea Memorandumului de Înțelegere între municipiul Cahul și Proiectul UE – GIZ „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, prin care se propune creșterea gradului de implicare a societății civile pentru asigurarea transparenței și combaterea corupției. Măsura este finanțată în comun de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Uniunea Europeană și este axată pe:

-          consolidarea instituțiilor statului însărcinate cu prevenirea și combaterea corupției;

-          construirea și dezvoltarea capacității partenerilor prin formare inițială și continuă, inclusiv consultanță organizațională și de proces;

-          promovarea schimbului de experiență cu Germania și alte țări europene;

-          sensibilizarea și consolidarea societății civile, în special la nivel local.