În cadrul cooperării dintre Guvernul Germaniei și Guvernul Republicii Moldova, de către Guvernul Germaniei au fost alocate mijloace financiare în vederea acordării suportului în sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Programul de asistență financiară este concentrat pe două arii de intervenție:

  1. Îmbunătățirea infrastructurii de aprovizionare cu apă în Centrul Moldovei.
  2. Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul.

Obiectivul general al proiectului:

A contribui la atingerea obiectivelor Strategiei de alimentare cu apă și canalizare a r-nului Cahul

 În vederea realizării măsurilor prevăzute în aria de intervenție 2, a fost încheiat acordul de finanțare între banca germană KfW și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Una din componentele majore a Proiectului presupune construcția unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) pentru Municipiul Cahul și satele învecinate. Proiectul prevede lucrări de proiectare și construcție conform standardelor Europene de implementare FIDIC.