07 Decembrie 2021

Dispoziție 539 din 07.12.2021. Cu privire la constituirea comisiei pentru recepţia finală a lucrărilor executate privind reparaţia finală a lucrărilor executate privind reparaţia blocurilor sanitare grădiniţa-creşă „Garofiţa” din s. Cotihana, mun. Cahul

Scrie Primarului