La 27.11.2015 Primarul oraşului Cahul Dl. Nicolae Dandiş a avut o întrevedere cu grupul de reprezentanţi ai persoanelor cu dizabilităţi din oraşul Cahul. La întrunire au participat Dna.Tatiana Seredenco, directorul executiv al Asociaţiei Obşteşti „Azi” Cahul, asociație care are drept scop promovarea drepturilor persoanelor cu dezabilităţii, Dna Natalia Roşca, coordonatorul/juristul grupului Asociației, voluntari şi părinţi.
În cadrul întrevederii au avut loc discuţii cu privire la provocările cotidiene cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale din oraşul nostru: lipsa rampelor de acces în instituţiile publice, infrastructura neadaptată la deplasarea acestei categorii de cetăţeni, neîncadrarea în cîmpul muncii cît şi atitudinea deseori ostilă sau ignorantă din partea concetăţeniilor faţă de persoanele cu dezabilităţii.
Dna Seredenco a mulțumit Dlui Primar din numele acestor persoane, pentru acțiunile realizate în vederea adaptării trecerilor de pietoni și coborîrea bordurilor la unele intersecții. În urma discuţiilor, Primarul oraşului, împreună cu participanţii au stabilit o serie de obiective, în vederea diminuării acestor probleme şi anume: crearea „Ghişeului Unic” și de dorit să fie la primul etaj al Primăriei oraşului Cahul, fapt care ar permite efectuarea unei serii întregi de activităţi într-un singur punct, fără a fi nevoie de a se urca la etaj, adaptarea în continuare a trotuarelor acolo unde mai este necesară, a clădirilor publice la nevoile acestei categorii de persoane, desfăşurarea la inițiativa primarului a audienţei cetăţenilor cu dezabilităţii (la cerere) la domiciliul acestora, cît şi construirea rampelor de acces la edificiile care urmează să se construiască, atît instituţiile private cît şi mai ales cele publice.
     “Îmi exprim nemulţumirea vizavi de faptul că persoanelor cu dezabilităţii le este deseori limitată şansa de a participa la viaţa publică şi posibilitatea de a avea o viaţă socială obişnuită. Iată de ce Primăria și Consiliul orășenesc vom face tot posibilul să creăm şanse reale de integrare şi de acordare a atenţiei noastre în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite astăzi.” a menţionat dl. Nicolae Dandiș.
    La rîndul lor, participanții la întîlnire și-au manifestat dorinţa de a contribui la dezvoltarea oraşului nostru, participînd la diferite acţiuni şi evenimente care vor fi planificate pe viitor.