La data de 09 august 2017, o delegație formată din reprezentanții SA ”Apă-Canal” Cahul și APL, a efectuat o vizită de studiu în or. Nisporeni, finanțată cu suportul Agenției de cooperare internațională a Germaniei GIZ. 
Scopul vizitei a fost prezentarea lecțiilor învățate de către APL Nisporeni și SA Apa Canal Nisporeni în cadrul implementării proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Vărzărești, Grozești și or. Nisporeni.
Au fost vizitate Stația de captare a apei brute din r. Prut, Stația de tratare a apei potabile din s. Grozești, stația de epurare a apelor uzate etc. sistemul de alimentare cu apă fiind unul nou construit și dat în exploatare în anul 2016.