‼️ Primăria municipiului Cahul, informează, că în baza art.59 alin.(3) din Legea nr.75/2015 „Cu privire la locuințe” locuitorii municipiului Cahul dispun de dreptul de a privatiza locuința „pînă la 31 mai 2024”.

În caz contrar, conform art.59 alin.(31) - „după expirarea termenului indicat la alin.(3), locuinţele neprivatizate trec în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu sînt amplasate”.
❗️ Pentru privatizarea locuinței de adresat la comisia de privatizare în cadrul Consiliul Raional Cahul (mun. Cahul, Piața Independenței nr.2, et.4, bir.416).