În perioada 28-30 august, Primăria orașului Cahul a organizat „Tabără Sportivă de Vară”. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Construcția mini-terenului de fotbal cu gazon sintetic al Școlii Sportive nr.2 din orașul Cahul”. Scopul „Taberei Sportive de Vară” este de-a promova un mod sănătos de viață în rîndul tinerilor generații cît și susținerea practicării diferitelor tipuri de activități sportive.

Astfel, în cadrul acesteia circa 360 de copii din Cahul, pe parcursul a trei zile, au luat cunoștință cu reguli din teoria sportului, totodată, și practicînd diferite tipuri de probe sportive: volei, fotbal, handbal, ștafete distractive, atletism, aerobică, turism sportiv etc.
„În zilele de astăzi, din păcate, devine tot mai evident faptul că din ce în ce mai puțini copii și tineri practică un sport. Sedentarismul este deja un mod de viață acceptat de foarte mulți oameni. Salutăm inițiativa administrației locale de-a organiza această activitate pentru copii noștri. Prin intermediul„Taberei Sportive de Vară” copiilor le-a fost oferită posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile sportive, totodată avînd posibilitatea de a petrece timpului liber într-un mod sănătos.” a declarat Maria Surlicova, părinte.

Proiectul „Construcţia mini-terenului de fotbal cu gazon sintetic al Şcolii Sportive nr.2 din oraşul Cahul” este co-finanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului „Fondul de Granturi Mici” al „Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale din Republica Moldova”, implementat de către Solidarity Fund PL.