Stimați locuitori ai municipiului Cahul și satului Cotihana,
Primăria municipiului Cahul, atenționează toți locuitorii municipiului Cahul și satului Cotihana despre obligativitatea de eliberare a terenului public ocupat de deșeurile de diferită natură, inclusiv de producție și/sau menajere, precum și de anexele gospodărești amplasate ilegal pe teren public. În caz contrar, pentru încălcarea Regulilor de asigurare a salubrizării în localitatea noastră, agentul constatator, este în drept să întocmească procese verbale pentru sancționare în conformitate cu prevederile Codului Contravențional al R.Moldova.