Starea actuală a procedurilor de Licitație pentru Proiectul de Alimentare cu Apă și Canalizare Cahul.

Proiectul de Alimentare cu Apă și Canalizare în Cahul este finanțat din sursele grant al Guvernului German și al Uniunii Europene prin intermediul bancii Germane KfW. Lucrările de proiectare și construcție vor fi executate conform standardelor Europene FIDIC.
Sistemul de procurări pentru Servicii și Lucrări sunt divizate în Contracte distincte, și presupune divizarea lucrărilor în cel puțin 4 Contracte mari, după cum urmează:
Contractul Nr.1 Rețele Urbane de Alimentare cu Apă și Canalizare Cahul (finanțare din sursele Guvernului German) – presupune lucrări de Construcție-Montare pentru instalarea: apeductului magistral de la SP-1 Prut până la STA (Stația de Tratare) – 8,3 km; extinderea a 35 km canalizare din Cahul (estimativ 3000 conectări); reabilitarea SP-Principala de canalizare, reabilitarea a unor segmente de alimentare cu apă din Cahul.
Lucrările de proiectare și verificare pentru Volumele de Lucrări incluse în Contractul Nr.1 au fost finalizate.
În urma Licitației internaționale efectuate, a fost obținută doar o singură ofertă de la un consorțiu Moldo-Român. Deschiderea Ofertei a avut loc pe 20 iulie 2021. Spre regret, prețul cerut în Ofertă întrece semnificativ bugetul disponibil, precum și Estimarea de Deviz a companiei de proiectare.
Oferta a fost respinsă și va fi lansata o nouă procedură de Licitație în urma acceptării obținute de la Finanțator (KfW), precum și a unei analize suplimentare a situației pe piața materialelor de construcție.
Termenul estimativ a relansării procedurii de Licitație este Decembrie 2021, cu efectuarea Licitației și prezentarea rezultatelor în primăvara anului 2022.
Contractul Nr.2 presupune lucrări de proiectare și construcție a unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) pentru municipiul Cahul și satele învecinate (finanțare din sursele Guvernului German).
Conceptul de Proiect pentru SEAU Cahul a fost finalizat.
În urma Licitației Internaționale efectuate, au fost obținute trei oferte de la companii din Austria, Turcia și de la un Consorțiu Româno-German. Deschiderea Ofertelor a avut loc pe 14 octombrie 2021. Evaluarea Ofertelor tehnice este în proces de desfașurare. Determinarea câștigătorului se presupune pentru luna Decembrie 2021.
Companiile care vor demonstra capacități tehnice suficiente pentru implementarea unor așa volume de lucrări, vor fi admise pentru etapa finală de evaluare, cea Financiară, care va determina cîștigătorul Licitației.
Procedurile de evaluare sus-menționate, sunt susținute de Compania germană de Consultanță internaționala – Fichtner W&T. Rapoartele de evaluare sunt supuse aprobării de către Grupul de Lucru din cadrul Primăriei Cahul cu participarea Apă-Canal Cahul, ulterior aprobate de Finanțator (KfW).
Contractul Nr.3 Rețele Rurale de Alimentare cu Apă și Canalizare (finanțare UE) – presupune lucrari de Construcție-Montare pentru extinderea a 7 km canalizare în Cahul (estimativ 900 conectări); instalarea sistemelor de Apeduct și Canalizare din satul Cotihana (300 și respectiv 400 conectări); precum și instalarea sistemului de Canalizare în satul Crihana Veche (950 conectări); cu unirea ambelor sate la sistemul magistral AAC din Cahul.
Lucrările de Proiectare pentru volumele incluse în Contractul Nr.3 vor fi finalizate în Decembrie 2021.
Procedura de Licitație pentru executarea lucrărilor va fi lansată în primăvara 2022.
Contractul Nr.4 presupune extinderea cu încă 7 km Canalizare în municipiul Cahul; precum și instalarea a 8000 de contoare cu citire la distanță, inclusiv sistemele de citire, înregistrare și procesare a datelor (finanțare din surse UE).
La moment sunt definitivate procedurile de Contractare a Grantului din surse UE.
Lucrările de Proiectare respective vor fi lansate imediat după definitivarea procedurilor sus-numite (estimate pentru Decembrie 2021).