Astăzi, cu deosebită apreciere și recunoștință, dl. primar, Nicolae Dandiș, aduce sincere mulțumiri din partea municipiului Cahul, dnei Francesca BONELLI, pentru angajamentul său pe toată durata misiunii de reprezentantă de țară a UNHCR Moldova, în sprijinul eforturilor Primăriei Cahul de gestionare a crizei umanitare generată de război. Astfel, dorindu-i mult succes, putere și realizări frumoase în noua misiune!

Pe durata mandatului, dna. Bonelli, împreună cu colegii săi, a contribuit neobosit la diminuarea provocărilor refugiaților din Ucraina, dar și a comunității gazdă, prin multiple intervenții:
- compensarea lunară a cheltuielilor pentru utilități;
- produse alimentare, articole de igienă și pături;
- crearea Centrelor Comunitare pentru dezvoltarea personală și profesională ș.a.
Pentru mun. Cahul, în mod special, datorită numărului mare de refugiați și a gestionării eficiente a crizei umanitare, sub coordonarea d-nei viceprimar Stella Bădin, responsabilă de domeniu, pentru a îmbunătăți contextual local de găzduire a refugiaților, au fost finanțate următoarele:
- în trei Licee din mun. Cahul, clasele tehnologice, au fost complet echipate cu calculatoare All In One, căști și imprimante color;
- în patru Instituții de învățământ din mun. Cahul, au fost distribuite câte 31 de bănci individuale și 31 de scaune, mobilier reglabil în funcție de vârsta și necesitatea elevului.

Pe lângă aceste proiecte, un obiectiv al Primăriei este dezvoltarea infrastructurii sportive, respectiv ținând cont de agenda municipalității și ca urmare a faptului ca în zonă locuiesc mai mulți refugiați, UNCHR a acceptat propunerea noastră de a moderniza un teren de sport multifuncțional în curțile blocurilor locative din str.Stefan cel Mare 17. Lucrările sunt în desfășurare și urmează în curând darea în exploatare.

Toate acestea fiind implementate exclusiv cu suportul financiar al UNHCR Moldova.

Totodată, salutăm călduros venirea în funcția de reprezentant de țară a UNHCR Moldova a dl. Bertrand BLANC, anterior Coordonator principal pentru situații de urgență UNHCR Moldova, fapt pentru care suntem convinși de continuarea colaborării strânse, având în vedere cunoașterea contextului existent în R. Moldova, cu precădere în mun. Cahul, a experienței și profesionalismului său!