Primăria municipiului Cahul vă informează cu privire la situația epidemiologică privind gripa aviară înalt patogenă (H5N1).
În luna decembrie au fost confirmate multiple focare de gripă aviară înalt patogenă (H5N1) în fauna sălbatică, la păsările acvatice, în populația de lebede care habitează pe suprafața apelor lacurilor și râurilor în unele localități ale Republicii Moldova (Cubolta, Moara de Piatră, Țâghira și Ghidighici), dar și a fost înregistrată o mortalitate ridicată (144 de cadavre) în raioanele Sângerei, Drochia, Ungheni, Strășeni ș.a.
Această situație impune luarea unei decizii și a unor măsuri întru minimizarea riscului pătrunderii gripei aviare în efectivele de păsări domestice și a exploatațiilor nonprofesionale și comerciale.
Astfel, se restricționează:
- mișcarea păsărilor din exploatațiile nonprofesionale și comerciale către târguri de animale, piețele agricole, expoziții de păsări;
- vânzarea păsărilor vii în piețele agroalimentare și târguri de animale.
- accesul păsărilor din gospodăriile populației pe imașuri, lacuri, râuri.