Primăria oraşului Cahul anunţă că, în conformitate cu decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr. 4/2(9/2)-XXV din 17 mai 2016 „Cu privire la introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere”, începînd cu data de 1 mai NU se mai aplica tarife preferențiale (cu reducere) pentru consumul primilor trei m3 la apă și canalizare. Tariful începînd cu primul m3 de apă va fi 12 lei, iar pentru canalizare 7,5 lei.
       De reduceri de 50% pentru consumul primilor trei m3 vor beneficia pensionarii cu venituri de pînă la 1200 lei/lună și unele persoane din categoriile social-vulnerabile (invalizi de gr.I și gr.II, familii cu 4 și mai mulți copii cu vîrsta de pînă la 18 ani, veterani și participanții la cel de-al II Război Mondial, familiile care au la întreținere invalizi din copilărie de gr.I, II și III).