La data de 30 septembrie 2015 a avut loc ședința ordinară a Consiliului orășănesc Cahul.

Printre cele mai importante decizii adoptate au fost aprobarea deschiderii  şi amplasarea Azilului pentru cîini fără stăpîn din Cahul pe teritoriul Combinatului materialelor de construcţie din or.Cahul, la iniţiativa primarului Dl Nicolae Dandiş.

La ședință a fost aprobat participarea oraşului Cahul în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în zona de management al deşeurilor, Regiunea de Dezvoltare Sud” cît şi în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţii de implementare a reformei fiscale în domeniul mediului pentru realizarea priorităţilor naţionale şi globale de mediu”.

A fost aprobat modelul instituţional de regionalizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în raionul Cahul şi studiul de oportunitate privind extinderea serviciilor de alimentare cu apă, furnizate de ÎM “Apă-Canal” Cahul în satele Roşu, Crihana Veche, Paşcani şi Manta.

Au fost alocate fonduri pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a segmentelor de drum de pe străzile 31 August, V.Stroiescu, I.V cel Cumplit şi pentru reparaţii curente la Grădiniţa de copii nr.4 “Zîmbetul”, nr.8 “Prichindelul”, nr.9 “Scufiţa Roşie”, nr.14 “Spicuşor”, Şcolii de arte plastice, Şcolii de arte “M.Cibotari”.

De asemenea, au fost alocate din fondul de rezervă a bugetului orăşănesc suma  de 48.000 lei în vederea procurării uniformelor Colaboratorilor Sectorului de Poliție nr.1 Cahul şi 150.000 lei Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-Locativă Cahul  în vederea asigurării proceselor tehnologice.

Consilierii locali au decis şi asupra constituirii şi componenței comisiilor funciare,administrative, privind organizarea transportului rutier de persoane şi a consiliului urbanistic al oraşului Cahul.

Detalii cu privire la executarea acestor decizii urmează să fie prezentate ulterior.