În perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2016, în sala de ședințe a Primăriei mun. Cahul s-a desfășurat sesiunea de instruire „Regionalizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare.Studiul de caz – Proiectul Îmbunătățirea Serviciilor Publice Locale de Aprovizionare cu Apă și Canalizare în r. Cahul”.

În cadrul sesiunii de instruire au participat primari și directori de întreprinderi municipale, unde au avut posibilitatea să facă cunoștință cu realizările și provocările procesului de regionalizare a serviciului public de aprovizionare cu apă și canalizare din r. Cahul.

De asemenea, acest eveniment a constituit un prilej bun de a discuta aspectele și problemele legale, organizaționale și funcționale a cooperării intercomunitare între orașe/municipii și sate pentru prestarea în comun a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.

Evenimentul a fost organizat de către Congresul Autorităților Locale din Moldova în cooperare cu Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova implementat de GIZ.