La data de 11 iunie şi 15 iunie, conducătorii şi reprezentanţii instituţiilor de învăţămînt preşcolar şi extraşcolar subordonate Primăriei oraşului Cahul au participat la un seminar cu genericul “Managementul proiectelor”. Primarul orașului, Dl Nicolae Dandiș care a fost și inițiatorul organizării instruirilor, a apreciat susținerea donatorilor pentru aceste activități deosebit de importante pentru oraș și nu numai. Dumnealui a dat indicații conducătorilor instituțiilor să investească timp și alte resurse în acest nucleu de angajați care și-ar forma capacități de scriere a proiectelor și atragerii fondurilor nerambursabile. În calitate de expert și formator al seminarului a fost Dna Silvia Strelciuc, Director executiv, Centrul CONTACT Cahul.

 Scopul acestuia a fost de a instrui în fiecare subdiviziune o echipă capabilă de a atrage fonduri şi granturi externe necesare rezolvării problemelor existente cît şi dezvoltării instituţiilor, prin elaborarea şi implementarea proiectelor. De asemenea, seminarul îşi propune să contribuie la formarea continuă şi la dezvoltarea profesională a angajaţilor subdiviziunilor Primăriei oraşului Cahul. Astfel, va fi asigurat un nivel mai înalt al eficienţiei acestora în activitatea şi posibilitatea identificării soluţiilor alternative la problemele instituţiilor.
Acest eveniment a fost realizat de Centrul Pro-Europa Cahul în parteneriat cu Primăria oraşului Cahul cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe a Danemarcei/DANIDA