La data de 02 februarie 2017, în sala de ședințe din incinta Primăriei orașului Cahul a avut loc ședința grupului de lucru privind instituționalizarea serviciului Alimentare cu Apă și Canalizare Cahul, din cadrul proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul”.

Scopul întîlnirii a fost prezentarea de către experți naționali și internaționali GIZ a pachetului de documente privind instituționalizarea serviciului AAC Cahul (contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, regulamentul de funcționare și operare a serviciului și caietul de sarcini).

Contractul a fost expediat și consilierilor care urmează să-l studieze și să se expună asupra lui, care ulterior va fi înaintat spre aprobare Consiliului Orășenesc Cahul. Contractul aprobat urmează să fie înaintat și ANR pentru a finaliza procesul cu tarifele.

Moderator în cadrul ședinței a fost dl Nicolae DANDIȘ, primarul orașului Cahul, care a mulțumit echipei de experți din partea GIZ care a lucrat la elaborarea contractului și care urmează să asiste și la implementarea acestuia.

În calitate de participanți la eveniment au fost consilierii orășenești, primari din raionul Cahul și reprezentanți ai Primăriei orașului Cahul.