În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.404 din 18.07.2022, Vă înştiinţăm, că la data de 22.07.2022, ora 10.00, în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Cahul, etajul IV, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Cahul.