În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.54 din 03.02.2020, Vă înştiinţăm, că la  la data de 07 februarie 2020, ora 10.00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Cahul, etajul IV, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Cahul. Ordinea de zi se anexează.