Luni, 27 iulie 2015 a avut loc ședința comisiei de lucru privind combaterea comerțului stradal din or. Cahul, convocată prin dispoziția primarului. Din cadrul comisiei fac parte: specialiștii primăriei, reprezentanții organelor de control și consilierii orășenești.

Primarul or. Cahul  N. Dandiș a venit cu un set de propuneri către comisie privind măsurile care ar trebui întreprinse pentru înlăturarea comerțului neautorizat.

Membrii comisiei au discutat propunerile primarului care vizau Consiliul Orășenesc, serviciile desconcentrate, administrația piețelor din or. Cahul, primăria or. Cahul și au avizat aceste propuneri ca o abordare complexă a acestei probleme.

S-a decis, pentru respectarea legislației în vigoare, toate instituțiile competente să - și consolideze eforturile în această direcție.

Comercianții vor fi înștiințați prin panouri informative,  mass – media, ca pînă pe 10.08.2015 să - și identifice locuri în piețile autorizate. După acea dată vor fi aplicate sancțiuni.

   Administrația piețelor vor trebui să amenajeze spații și să creeze condiții minime pentru comercianți, în mod prioritar pentru producători. 

27.07.1