La data de 06.01.2016, a avut loc ședința Comitetului de monitorizare din partea societăţii civile a implementării Strategiei locale de Dezvoltare socio-economică integrată a orașului Cahul 2015-2020. Din cadrul Comitetului, format prin dispoziţia Primarului la început de mandat, fac parte reprezentanţi ai unor ONG-uri locale cu experienţă în diferite domenii. În cadrul şedinţei, care au loc trimestrial, Dl Nicolae Dandiș, Primarul orașului Cahul, a prezentat acţiunile întreprinse de Primăria oraşului şi Consiliul orăşenesc în direcţia implementării Planului de acțiuni al Strategiei pentru perioada 2015-2017, direcțiilor strategice și obiectivelor. Au fost de asemenea stabilite un șir de acțiuni concrete necesare dezvoltării orașului nostru: elaborarea Ghidului de investiții al orașului Cahul în scopul analizării potențialului investițional al urbei, crearea serviciului de atragerea investițiilor și implementarea proiectelor în cadrul Primăriei orașului Cahul. În domeniul antreprenorialului au fost stabilite ca priorități crearea Incubatorului de Afaceri, organizarea forului antreprenorilor locali, valorificarea potențialului Universității de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul ca centru regional de cercetare și inovare. De asemenea, au fost discutate necesitatea elaborării studiului de fezabilitate privind potențialul balneo-turistic al orașului Cahul și în mod deosebit al Zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat”, elaborarea proiectelor pentru amenajarea spaţiilor verzi din oraș ș.a.