La data de 28 iunie curent, în incinta Primăria orașului Cahul, a avut loc şedinţa Comitetul Director Local pentru monitorizarea Proiectului-pilot "Modernizarea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul"(MSPL AAC).
În cadrul şedinţei au participat reprezentanţii Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (proiectul ApaSan), Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, Consiliului Raional Cahul şi primarii localităţilor care fac parte din proiect.
La şedinţa, prezidată de către președintele Comitetului Director Local Dl. Nicolae Dandiş, Primarul oraşului Cahul au fost prezentate rapoartele de progres privind implementarea proiectelor „Construcţia sistemului de canalizare în satul Roşu” şi „Reabilitarea Staţiei de Tratare a Apei Potabile din oraşul Cahul”. Prezent la ședință, dl Vlad Cășuneanu, Vicepreședintele raionului Cahul a apreciat contribuția acestor proiecte ca fiind indispensabilă dezvoltării localităților implicate cît și asigurării cetățenilor raionului Cahul cu servicii de aprovizionare cu apă și canalizare de calitate.

Totodată, în cadrul şedinţei a fost discutate progresul procesului de instituţionalizare a serviciului de aprovizionare cu apă şi canalizare din Cahul, extinderea rețelelor către satul Lebedenco și s.Alexandru Ioan Cuza cît şi realizarea studiului de fezabilitate cu suportul Băncii Germane KFW prin intermediul companiei austriece Posch&Partners Consulting Engineers din cadrul proiectului „Aprovizionarea cu apă şi canalizare în sudul Moldovei”.
În urma ședinței au fost stabilite principalele activități necesare de a fi desfășurate în cadrul proiectului: continuarea procesului de reorganizare a Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în societate pe acţiuni, inventarierea şi evaluarea bunurilor Î.M „Apă-Canal” Cahul cît şi continuarea campaniilor de informare şi sensibilizare a populaţiei.
După întrunire, membrii Comitetului Director au efectuat o vizită la Stația de tratare a Apei Potabile din or. Cahul pentru a se documenta cu desfăşurarea lucrărilor de reabilitare a Stației.