În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului oraşului Cahul nr.257 din 04 decembrie 2015 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Cahul pe data de 11 decembrie 2015, ora 10.00, în incinta Primăriei oraşului Cahul, sala de şedinţe, etajul IV.

Ordinea de zi

Proiectele de decizii din 11.12.2015


1. Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe, Primăria orașului Cahul, pe data de 08.12.2015 începînd cu ora 15.00.

2. Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în bir. 304, Primăria orașului Cahul, pe data de 09.12.2015 începînd cu ora 15.00.

3. Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în sala de ședințe, Primăria orașului Cahul, pe data de 09.12.2015 începînd cu ora 16.00.

Ședințele Consiliului orășenesc Cahul și a comisiilor consultative de specialitate sînt publice.