În baza art.16 alin.(4) şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul  nr.297 din 21.05.2024 se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului municipal Cahul nr.4(8) la data de 28.05.2024, ora 10.00, în incinta Primăriei municipiului Cahul, sala de şedinţe,  etajul IV. 

Proiectele de decizii le puteţi vedea aici 

 

Nicolae DANDIŞ, 
primarul municipiului Cahul.