În baza art.16 alin.(4) şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.28 din 23.01.2024 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului municipal Cahul nr.5(5) la data de 30.01.2024, ora 10.00, în incinta Primăriei municipiului Cahul, sala de şedinţe, etajul IV.

Proiectele de decizii pot fi consultate: Aici

Nicolae DANDIŞ,
primarul municipiului Cahul.