În baza art.16 alin.(4) şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului municipiului Cahul nr.654 din 25.11.2023 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Cahul nr.1(30) la data de 29.11.2023, ora 16.00, în incinta Primăriei municipiului Cahul, sala de şedinţe, etajul IV. 

Proiectele de decizii pot fi consultate: Aici

Nicolae DANDIŞ,

primarul municipiului Cahul.