În atenţia agenţilor economici!

 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Cahul informează, că prin Hotărârea Guvernului nr. 572 din 19 iulie 2017 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1233 din 9 noiembrie 2016 (Monitorul Oficial nr. 253-264 din 21.07.2017) s-a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, în mărime de 5600 lei.

 Astfel, începînd cu data de 21 iulie curent se utilizează salariul mediu lunar pe economie în mărime de 5600 lei în modul stabilit de legislaţie.

 Cu referire la punctul 2) din anexa nr.5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016, la ajutoarele materiale calculate pînă la data întrării în vigoare a Hotărîrii Guvernului supra, 21 iulie 2017, se utilizează salariu mediu lunar prognozat pe economie în mărime de 5300 lei, iar începînd cu 21 iulie curent salariu mediu prognozat pe economie în mărime de 5600 lei.