”Să ocrotim pămîntul!”

Micuții din creșa-grădinița nr.9 „Scufița roșie” din mun. Cahul în cadrul activității ecologice extracurriculare și-au consolidat cunoștințele:

Să exprime idei ecologice de protecție a Pămîntului;
Să descrie situații de poluare a mediului;
Să expună soluții eficiente pentru combaterea poluării;
Să evidențieze efectele negative ale intervenției omului în natură;
Să identifice imaginile în care omul acționează în favoarea mediului;
Să enumere sursele de poluare a mediului;
Să conștiențizeze importanța protejării naturii;
Scopul actvității fiind: Formarea unei atitudini responsabile și active pentru gestionarea și ocrotirea mediului înconjurător în vederea menținerii echilibrului ecologic.

Eroii din povești au mobilizat copiii să înțeleagă:
Ce înseamnă deșeu? Reciclare? 
Ce trebuie să facem ca să nu poluăm mediul înconjurător?
Cine e vinovat că pămîntu e în pericol?
Cum omul poluează natura?

Apreciem enorm colectivul Creșa-grădinița nr.9 „Scufița roșie” din mun. Cahul pentru activitatea interactivă, în care copii au fost ghidați să conștientizeze importanța păstrării mediului în care locuim. 
AO ”ActiveWomen” este beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Creşte - ţi copilul Eco - friendly!”.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul”.
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
GIZ Moldova
Centrul CONTACT-Cahul