Rezultatele Concursului

pentru ocuparea funcției de director al SA ,, Apă-Canal Cahul”

Potrivit rezultatelor finale a ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea
funcției de director al SA ,, Apă-Canal Cahul” , învingător al Concursului la funcția
de director ala SA,, Apă Canal Cahul” se numește:
GUGLEA Dionis, cu nota finală la concurs – 8,43.