Pe 14 decembrie, reprezentanți ai or. Leova, Cantemir, Cimișlia și sat. Sălcuța au efectuat o Vizită de Studiu în mun.Cahul în cadrul proiectului ”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Scopul acestei întruniri a constituit schimbul de experiență privind programul de Bugetare Participativă implementat în localitate cu suportul financiar al Primăriei municipiului Cahul, și suportul teoretic și practic pentru dezvoltarea abilităților în scrierea proiectelor al AO „Pas cu Pas regiunea Sud”.
Viceprimarul municipiului Cahul, dna Stella Bădin a venit cu un cuvânt de salut către toți cei prezenți și a făcut o scurtă trecere în revistă a celor mai importante proiecte realizate în cadrul acestui program. De asemenea, au fost abordate și subiecte ce ţin de aspectele formării bugetului local cu participarea cetăţenilor şi discutate exemple de bugetare participativă
Programul Bugetarea Participativă este implementat pentru al doilea an în mun. Cahul, anul acesta fiind alocați 1,5 milioane lei din bugetul municipal pentru implementarea proiectelor propuse de către cetățenii municipiului. La apelul din anul curent, au fost selectate 19 inițiative.
Agenda evenimentului a continuat cu vizite în teren la câteva instituții din municipiul Cahul – Colegiul de Medicină, Colegiul „Iulia Hasdeu”, Biblioteca pentru Copii „Gr. Vieru„ , IP Cahul, Școala de Muzică „Maria Cebotari” și Liceul Teoretic „P. Rumeanțev”, care au prezentat proiectele de succes ce au fost finalizate și implementate în cadrul programului Bugetarea Participativă. La final, primarul mun.Cahul, dl. Nicolae Dandiș, a punctat importanța implicării cetățenilor în dezvoltarea comunității și eficiența programului de Bugetare Participativă în mun. Cahul: provocări, idei pe viitor, colaborarea cu APL și mecanismele de îmbunătățire a proceselor bugetare la nivel local.

1ge