Au fost executate lucrări de reparație la Muzeul Ținutului din Cahul și anume:
- schimbarea ușilor și ferestrelor;
- schimbarea caloriferelor;
- reparația scărilor;
- construcția rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități;
- reânoirea fațadei.