Odată cu începerea sezonului de încălzire , pe teritoriul ţării s-au majorat cazurile de incendii în sectorul locativ, inclusiv şi soldate cu decesul persoanelor. Un mod eficient de prevenire al incendiilor este informarea populaţiei cu regulile securităţii la incendiu.

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne informează despre care sunt regulile de apărare împotriva incendiilor în perioada rece a anului și ce măsuri trebuie întreprinse în caz de pericol.

Print