Proiectul „Și eu vreau să fiu ca tine” a fost realizat în cadrul programului de Bugetare Participativă, ediția II-a, implementat cu suportul financiar al Primăriei municipiului Cahul și suportul teoretic și practic pentru dezvoltarea abilităților în scrierea proiectelor al AO „Pas cu Pas regiunea Sud”. Scopul proiectului a fost dotarea și modernizarea cabinetului de logopedie din cadrul Școlii-grădiniță „A. Donici”, cât și creșterea gradului de conștientizare publică a problemei de tulburare de limbaj și comunicare a copiilor. În urma implementării proiectului, cabinetul de logopedie dispune de echipamentul necesar pentru asigurarea șanselor egale de integrare în mediul educațional și social al copiilor care necesită servicii de logopedie. Datorită suportului financiar acordat de Primăria mun. Cahul, Școala-grădinița "A. Donici", părinților și partenerilor SA Modernus, Arap SRL- cca 70 de copii cu tulburări de limbaj beneficiază de asistență logopedică calitativă.