La data de 10.06.2022, profesorii Școlii de Muzică ,,M.Cebotari” au participat la Seminarul ştiinţifico-practic cu participare internațională „Conținuturi educaționale modernizate în domeniul învățământului artistic extrașcolar”.

Evenimentul a avut loc în Sala Mare a Școlii de Arte „Alexei Stârcea” mun. Chișinău.
Seminarul a avut drept obiectiv realizarea schimbului de bune practici în domeniul instruirii pianistice dintre cadrele didactice din Republica Moldova și Franța. La lucrările seminarului au participat profesorii de pian, maeștrii de concert, specialiștii în domeniul artistic.

În cadrul evenimentului a avut loc și lansarea de carte - Crestomația „Album de piese pentru pian ale compozitorilor din Republica Moldova”, alcătuitor Irina Bogataia, Maestru în Arte, editată cu suportul Primăriei municipiului Chișinău, și a Manualului Jouons du piano: méthode de piano pour débutants, volumul I, Editura PixyGraph, autori: Elvira Caflers și Natalia Godbillon.

Mulțumim Primăriei municipiului Cahul și dlui Primar Nicolae Dandiș, pentru ajutorul și sprijinul acordat, datorică căruia a fost posibilă deplasarea, iar profesorii au avut posibilitatea să participe și să acumuleze experiență.