Marți, 13 decembrie 2016, în incinta Primăriei Cahul, angajații Inspectoratului de Poliție Cahul au participat la o ședința de lucru împreună cu reprezentanții APL, societatea civilă, agenții economici, managerii agențiilor de pază și reprezentanții serviciilor desconcentrate din teritoriu.

În cadrul ședinței au fost abordate subiectele ce vizează situația infracțională, implicarea echipelor multidisciplinare din teritoriu, precum și rezultatele obținute în urma obiectivelor punctuate la ședința anterioară.

Totodată, participanții și-au asumat anumite angajamente, iar polițiștilor le-au fost trasate sarcini concrete cu privire la soluționarea problemelor ce vizează încălcarea ordinii publice în spațiile de odihnă și agrement, combaterea fenomenului cerșitului și vagabondajului.