Începutul anului 2024 este perioada când facem totalurile anului trecut și planificăm activitățile anului curent. În data de 10 ianuarie 2024 echipa proiectului EU4Culture în frunte cu primarul mun. Cahul Dl Nicolae Dandiș s-a întrunit în ședința ordinară de lucru. Au fost discutate și planificate mai multe activități din proiectul ”Cahul-capitala cultural-creativă a Republicii Moldova”, proiect finanțat de UE și implementat și co-finanțat de primăria mun. Cahul. Anul acesta va aduce orașului și comunității culturale o serie de activități inedite:
☑️Forumul Internațional EU4Culture,
☑️Tabăra internațională de pictură pentru amatori și artiști plastici, lansări de carte și activități de agrement în cartierele orașului,
☑️instalarea indicatoarelor de informare turistică, producerea materialelor de promovare și vizibilitate, activități de formare capacități și schimbul practicilor cultural-creative de succes.

Proiectul implică instituții culturale, grupuri-țintă și publicul larg de toate vârstele. În acest an prioritate vor avea tinerii, deoarece Cahul este Capitala Tineretului 2024.

Toate activitățile culturale contribuie la dezvoltarea sentimentului de apartenență și promovarea imaginii mun. Cahul în calitate de capitală cultural-creativă a republicii Moldova.

Proiectul EU4Culture finanțat de UE își propune să sprijine rolul culturii ca motor pentru creștere și dezvoltare socială în țările Parteneriatului Estic. Proiectul este implementat de Institutul
Goethe (lider în implementare), Institutul Francez Georgia, Institutul Cultural Danez și Czech Centers.