Avînd în vedere faptul că întîrzie demararea lucrărilor privind rețelele de apeduct și canalizare prevăzute în cadrul proiectului cu asistență externă, iar pagubele și disconfortul cetățenilor sunt aproape zilnice, Primarul municipiului Cahul dl Nicolae Dandiș a propus Consiliului de Administrație al S.A. Apă Canal Cahul ca întreprinderea să execute lucrările iar Consiliului Municipal Cahul să aloce resurse financiare din bugetul local, pentru procurarea materialelor necesare schimbării unor sectoare de apeduct magistral de diametru mare de pe str.A.Pușkin (ținînd cont de costurile mari, prioritar să executăm măcar sectorul între pr.Republicii și str.M.Frunze, de cca 265 m) și pe str.M.Frunze (sector între str.A.Mateevici și str.31 august 1989, de cca 130 m). Preconizăm în zilele următoare să înceapă lucrările.

pu2