ANUNŢ

Primăria or. Cahul anunţă pentru data de 31 mai 2016, ora 10.00, pe adresa: or. Cahul, Piaţa Independenţei 6, etajul 4, sala de şedinţe, desfăşurarea licitaţiei publice pentru darea în locaţiune (pe 10 ani) a încăperii cu destinaţie nelocativă (veceu public), suprafaţa 63,1 m.p., amplasat la subsolul bunului imobil din or. Cahul, pr. Republicii, 20/2a,  preţul iniţial 26134,76 lei/an (în creştere).

Doritorii de a participa vor depune pînă la data de 30.05.2016, ora 17.00, bir 311, Primăria or. Cahul, cererea, confirmarea achitării taxei de participare în mărime de 1100 lei pentru persoanele fizice şi de 1500 lei pentru persoanele juridice şi a acontului de 10% din preţul iniţial. Informaţii suplimentare la tel.: 029923434, bir.311