Primăria municipiului Cahul în colaborare cu Coaliția locală lansează procesul de colectare a propunerilor și sugestiilor pentru proiectul bugetului pentru anul 2022. Coaliția Locală este un grup format din reprezentanții societății civile, creat pentru asigurarea transparenței în procesul bugetar din mun. Cahul. Primăria Municipiului Cahul și Consiliul Municipal își planifică resursele bugetare în conformitate cu ”Viziunea, Direcțiile de Dezvoltare Strategică și Planul de Acțiuni ale municipiului Cahul 2019 - 2025” și ”Planul Multianual de Investiții Capitale al municipiului Cahul 2020-2025”, documente strategice importante. Astfel, prin intermediul acestui sondaj, ne propunem să colectăm suplimentar sugestii de la cetățeni pentru a răspunde nevoilor din comunitate și a realiza proiectul bugetului pentru anul 2022 luând în considerare prioritățile și problemele identificate de cetățeni.
Vă îndemnăm să completați chestionarul de mai jos:
Chestionar: Click aici